59
Online
420
Online (last 24h)
Ranking - Players
# Name Empire Level EXP
61 Naruto Jinno 102 480424588
62 Iseria Shinsoo 102 479727004
63 Zakura Jinno 102 411118343
64 Notes Shinsoo 102 354867309
65 Skywalker Shinsoo 102 349986403
66 Atenas Jinno 102 313810539
67 Aori Jinno 102 313281811
68 RanKiD Shinsoo 102 212233765
69 Pichu Shinsoo 102 207742269
70 VivaSpain Shinsoo 102 166173520
71 ChungLi Jinno 102 154654754
72 Bichote Shinsoo 102 129906440
73 EspartaG Shinsoo 102 119195267
74 dIIxXxIIb Jinno 102 92524569
75 MataPKTs Chunjo 102 72434042
76 XDarkLeYenDX Shinsoo 102 56666913
77 XxCALIxX Chunjo 102 28376423
78 AioriaDeLeo Jinno 102 8071715
79 1c Chunjo 102 210573
80 Fushigoru Jinno 102 0
Donaciones